Oto Bilgi

Müzik ve ses sistemleri

Radyonun çıkışını takip eden bu süreçte birçok araç kullanıcısı aracına ses sistemi monte ettirdi. İlk örnekler iki makaralı teypler

Müzik ve ses sistemleri

Radyonun çıkışını takip eden bu süreçte birçok araç kullanıcısı aracına ses sistemi monte ettirdi. İlk örnekler iki makaralı teypler ve kompakt kasetler oldu. Modern araçlarda ses sistemleri kompleks ürünlerdir. Avrupa’da araca ilk radyo entegresi ‘30’lu yıllarda Galvin Manufacturing Corporation tarafından yapılmıştır.

Kuzey Amerika’da bu tarih 1925 yılıdır. ‘50’li yıllarda Ford tarafından araç radyolarına frekans arama özelliği eklendi. 1958 yılında Motorola’nın Chrysler araçlara HI-FI teknolojisini kazandırmasıyla ses sistemleri gelişiminde önemli bir adım atılmış oldu. 1982 yılında Compact Disk (CD) kavramı geldi. 1983 yılında Zed Audio firması her bir amplifikatör kanalına 200 watt enerji gönderen sistemi üretti. ‘80’li yıllar ayrıca müzik ve ses sistemleri piyasasında rekabetin başladığı yıl olarak kabul edilir. 2000’li yıllarda MP3 özelliğin ses sistemlerine kazandırılması bir devrim niteliğinde sayılır. Ayrıca yine 2000’li yıllarda DVD ve görüntülü müzik dinleme çok büyük bir adım olarak kabul edilir.

Ses sistemlerinin çok aşırı ve engellenemez gelişimi yeni sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunların önüne geçmek için dünyanın birçok yerinde çok sesli ve çok basslı müzik dinlemek yasaklandı. Hatta bazı bölgeler çok ses ve bass veren teknolojilerin araca montesini bile yasaklandı. Yapılan araştırmalar araçların çevreye verdiği en büyük sorunun ses kirliliği olduğunu ortaya koydu.